Què és una mare de dia?

Mare de dia és..

Una figura que dóna continuïtat a l’ambient familiar, oferint un servei d’atenció personalitzada a la primera infància.

Es tracte d’un recurs per la conciliació de la vida familiar i laboral, a més d’una alternativa a les guarderies tradicionals o escoles bressol.

Una mare de dia és una educadora professional que ofereix en la seva pròpia llar (o en casos concrets es trasllada a casa de les famílies) adaptada i equipada, un servei d’atenció i cura del menor d’entre 0 i 6 anys, en grups reduïts (entre tres i quatre nens màxim) i en un ambient acollidor i casolà.

Aquestes característiques del servei fan que sigui més senzill atendre, observar i identificar les veritables necessitats educatives i emocionals de cada nen, i donar-los una resposta de qualitat.

Es tracte d’un acompanyament amorós i respectuós, on cada nen pot ser ell mateix, on cohabiten els seus ritmes interns, les seves necessitats autèntiques i el respecte a la seva persona.

Els infants són els protagonistes de la seva pròpia història i l’adult només acompanya i té cura que l’ambient sigui segur i adequat a cadascuna de les seves necessitats.

IMG_20190329_103456_063

Anuncis