Què és una Mare o Pare de Dia?

Les Mares i Pares de Dia som educadores professionals que proporcionem un acompanyament amorós, respectuós i personalitzat a infants de 0-3 anys a la nostra pròpia llar, la qual ha estat degudament preparada i adaptada per a les seves necessitats i interessos i perquè els infants se sentin en un ambient tranquil, acollidor i familiar.

Les Llars de Criança som una extensió de l’ambient familiar del propi infant. Es tracta d’un recurs per a la conciliació de la vida familiar i laboral, a més d’una alternativa a les escoles bressol o les guarderies tradicionals.

El grup d’infants és reduït (màxim 4-5 infants) i això fa que sigui més senzill acompanyar, observar, escoltar i identificar les veritables necessitats educatives, emocionals i fisiològiques de cada infant.

A diari, la Mare o Pare de Dia acompanya amorosament a cada infant, respectant els ritmes i interessos de cadascú, confiant en la seva auto regulació i fomentant la seva autonomia i llibertat, sent ells els protagonistes del seu procés d’aprenentatge i desenvolupament. 

La nostra figura té les seves arrels en la pedagogia Waldorf, ideada pel Dr. Rudolf Steiner (1861-1925), que dóna gran importància als tres primers anys de vida de l’ésser humà com a base d’un bon desenvolupament de les seves capacitats. Altres referents pedagògics en els que ens inspirem són: Maria Montessori, Emmi Pikler, Rebeca Wild, Aucouturier , l’Educació Viva (Jordi Mateu), Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), Laura Guttman, Germanes Agazzi, Elionor Goldschmied, Concepto Continuum (Jean Liedloft), Carlos González, Piaget, Summerhill, Arno Stern ,etc, que comparteixen aquests principis metodològics:

  • la individualització
  • El joc i el moviment lliure
  • la socialització
  • la globalització i l’aprenentatge significatiu
  • la importància de l’experimentació i la manipulació
  • l’acompanyament respectuós i la importància de l’educació emocional

Aquest model educatiu d’atenció a la petita infància ja fa anys que està reconegut oficialment en diversos paísos d’Europa, així trobem les Childminder al Regne Unit, les Tagesmüter a Alemanya, les Assistante Maternelle a França i les Maman de Jour a Suïssa. També són bastant populars als Estats Units i al Japó.

A Catalunya, la gran majoria de les Mares i Pares de Dia en actiu formem part de l’Associació Llars de Criança, que es va crear ja fa uns  anys per promoure i donar a conèixer la figura de les Mares i Pares de Dia com a opció educativa , afavorint-ne l’accés a les families i potenciant l’ocupació en aquest sector. Si vols saber més de l’associació aquí tens més informació: http://llarsdecrianca.cat/

img_20200618_111931_393